В САЩ пристигнал евреин от Европа

В САЩ пристигнал евреин от Европа.

Той подал молба за длъжността шамас, в синагогата на градчето в което живеел. Ръководството се канело да приеме кандидатурата му, докато не установили, че човекът е неграмотен. Тогава те решили, че по тази причина е неприемлив за синагогата. Евреинът си отишъл и станал дребен търговец. Ден след ден, той разнасял стока по домовете. Работата взела, че му потръгнала и скоро той се сдобил с кон и каруца. След не много време открил и магазин. После открил друг. Накрая решил да открие пети магазин, но за това му потрябвал заем от банката. Уредил си среща с управителя на банката и му поискал заем от петдесет хиляди долара. Заемът, естествено му бил отпуснат. Когато му дали да подпише договора, той нарисувал едно кръстче.
Управителят бил потресен:
– Какво? Нима вие сте неграмотен?
Човекът кимнал с глава в знак на съгласие.
– Но как, след като сте успели да създадете толкова печеливш бизнес? Представяте ли си, какво можехте да постигнете, ако само умеехте да четете и да пишете?
– Да, представям си. Щях да бъда просто един прислужник в синагогата…

Вашият коментар