В един самолет летели инженер и програмист

В един самолет летели инженер и програмист. Инженерът спял, а програмистът се чудел с какво да се занимава. По едно време програмиста сръгал с лакът инженера и му казал:
– Хайде да играем на въпроси и отговори. Ще си задаваме въпроси и който не успее да отговори, ще даде пет лева на другия.
Инженерът едва отворил очи, прозял се, теглил една дълга и пак продължил да спи.
– Добре тогава, ако ти не успееш да отговориш, ще ми дадеш пет лева. Ако аз не успея, ще ти дам петдесет лева.
Инженерът неохотно се съгласил и програмистът питал:
– Какво е разстоянието между земята и луната?
Инженерът мълчаливо му подава пет лева.
– Сега е твой ред.
Инженерът попитал:
– Кой изкачва планината на три крака, а после слиза на четири?
Програмистът бил в шок. Отворил лаптопа, ровел се из интернет, звънял по телефона, изпращал електронна поща на свои приятели, но така и не намерил отговора. Накрая извадил петдесет лева и ги подал на инженера с думите:
– Добре, плащам ти. Сега ми кажи какъв е отговора.
Инженерът мълчаливо му подал пет лева и продължил да спи.