Руснак влязъл в заведение

Руснак влязъл в заведение и си поръчал една халба бира. Изпил я и поискал сметката. Барманът му казал:
– 27 рубли.
Мъжът извадил от джоба си 27 монети по една рубла и платил с тях. Барманът почервенял от яд, но нищо не казал. Това нещо се повтаряло всяка вечер в продължение на няколко месеца. Една вечер обаче, когато барманът поискал както обикновено 27 рубли, мъжът извадил банкнота от 50 рубли и платил с нея. „Ей сега ще му дам да се разбере“, казал си барманът и извадил от чекмеджето 23 монети от по една рубла и ги хвърлил така, че те се разпръснали из цялото заведение. Мъжът се замислил за секунда, след което извадил от джоба си 4 монети от по една рубла и казал:
– Дайте ми още една халба!