Ромео бил известен любовник

Ромео бил известен любовник. Той дълги години обикалял села и паланки и не пропускал да ощастливи всяка хубава булка. С него винаги бил конят му Викентий. Веднъж Ромео решил да посети поредната хубавица на селото, която щяла да бъде сама през цялата нощ. Извикал той верния си кон Викентий и му казал:
– Аз ще се кача горе при хубавицата, а ти ще ме чакаш под балкона. Ако вземе случайно мъжът и се върне, аз ще скоча отгоре ти и бягаме. Речено-сторено. Не се минало обаче много време и някой почукал на вратата. Без много да мисли, Ромео се хвърлил през прозореца. Младата жена отишла до вратата и попитала:
– Кой е?
– Как кой, конят! Дойдох да ви кажа,че заваля и ще вляза да чакам във входа…