Рибар хванал златната рибка

Докато ловил риба на реката, един рибар хванал златната рибка. Тя му казала:
– Като си ме хванал, ще се наложи да ти изпълня едно желание. Работата е там, че комшията ти ще получи двойно от същото.
Човекът си помислил: „Ако си поискам един милион лева, комшията ми ще получи два. Това няма да мога да го преживея. Ако си пожелая палат, той ще получи два. Това пак няма да мога да го преживея. Изобщо няма да мога да спя нощем“
След още малко размисли, стигнал до решение от което бил доволен и заявил на рибката:
– Искам да ми изкараш едното око…