Човек решил да се отърве от котката

Човек решил да се отърве от котката на жена си. Сложил я в един чувал, отнесъл го на три километра от къщи и го оставил там.
Върнал се вкъщи и какво да види? На изтривалката, пред вратата, седяла котката и го чакала мъркайки радостно. Мъжът направо побеснял. На следващия ден, пак взел котката и я отнесъл на пет километра. Повторила се пак същата история: котката седяла на прага и търпеливо чакала. Мъжът започнал да си скубе косите. След кратък размисъл, взел котката, седнал в колата и карал десет километра направо, двадесет километра наляво, седем километра на югозапад и петнадесет километра на североизток, след което хвърлил котката и си тръгнал. След няколко часа, мъжът се обадил на жена си по телефона и я попитал:
— Котката вкъщи ли е?
— Да, прибра се преди малко. Защо питаш?
— Дай ми я тази гадина на телефона, че се загубих…