Река Марица (Хеброс)

Река Марица (античното и име е Хеброс) е река на Балканския полуостров. Река Марица изтича от Маричините езера в планина Рила. Тече през стръмна и тясна гориста долина до Белово (образува пролома Момина клисура), след което навлиза в Горнотракийската низина. Южно от град Марица реката образува широкия Харманлийски пролом и при село Капитан Андреево напуска границите на България. В долното си течение река Марица се явява гранична между Гърция и Турция. Река марица се влива в Егейско море, като цялостната и дължина е 524,6 километра от които 321,6 километра са на територията на България. Има около сто притока, като по големите са Тунджа, Арда, Чепеларска река, Въча, Чепинска река, Стряма, Тополница. В България река Марица образува воден басейн с площ 52000 квадратни километра, а средния годишен отток при Белово е 8,8 кубични метра в секунда, а при Харманли – 111 кубични метра в секунда. В река марица се срещат рибите шаран, сом, клен, мряна и други. Големите населени места покрай река Марица са: Пазарджик, Пловдив, Одрин (Турция), Софлу (Гърция).