Речен кефал (Клен)

Речен кефал (Клен) с латинското наименование Leuciscus cephalus е сладководна риба от семейство шаранови. Речния кефал (Клен) достига размери до 80 сантиметра и е разпространен в умерените области на Европа и Азия. В България Речен кефал (Клен) се среща основно в средните течения на реките. Речния кефал (Клен) се храни предимно и почти изцяло с безгръбначни. Освен че има много вкусно месо, речния кефал е и обект на спортния риболов. Устата на речния кефал е дота голяма като дебелината на устните също е забележителна.Речен кефал (Клен)По принцип в България най-често се хващат екземпляри с тегло от половин кило до кило и половина. Най-големият хващан Речен кефал (Клен) досега е тежал 3 килограма и е хванат в германската река Рейн.