Размисли за смисълът на живота

Всички ние постоянно се питаме, какъв аджаба е смисълът на живота? Цял живот се чудим и маем и не можем да стигнем до еднозначен отговор. Така или иначе времето се изнизва и живота ни преминава и един ден ние стигаме до неговия логичен завършек. Тогава дори и да разберем какъв е бил неговия смисъл, вече е прекалено късно. Какъв е смисълът да разбереш смисълът на нещо което вече е на път да свърши и да изчезне безвъзвратно? Няма смисъл. Веднъж попитали един бивш бейзболист (който бил голяма легенда на времето), какво би искал да му кажат докато още е бил в началото на кариерата си.  След кратък размисъл, бейзболистът отговорил така: „Бих искал да ми кажат, че когато един ден стигна на върхът, ще открия, че там няма нищо“.

В днешно време повечето хора са вмъкнали някакъв изкуствен смисъл на живота си, като се мъчат да преследват някакви предварително поставени пред тях цели. Едни се стараят да натрупат богатство, други се опитват да станат известни по един или друг начин, трети колекционират разни вещи, а дори има и такива за които са си поставили абсурдната цел в живота – а именно да открият смисълът на живота. А смисълът на живота не се крие в неговия край, нито в неговото начало. Смисълът, макар и невидим, се прокрадва по целия земен път на човека. Пътят от люлка до гроб. А този път е различен за всеки един от нас и напълно логично е и смисълът на живота да е различен за всеки. Няма двама души на този свят които да имат един и същи смисъл на живота. Може пътищата им да се пресичат, но това става само в една точка. От там нататък те рано или късно ще се разминат.

За някои хора смисълът на живота се състои в това да постигнат нещо което никой друг до сега не е постигал. В това няма нищо лошо разбира се, но тези хора не си задават въпроса какво ще правят след това, след като постигнат тази си цел. Какво ще стане тогава, живота им ще загуби смисъл ли? Очевидно е че една такава цел не може да бъде смисъл на живота ни сама по себе си.

Следващия път когато се замислите за това какъв е смисълът на живота, спомнете си думите на бейзболиста и ще осъзнаете, че всъщност смисълът на живота ни е да живеем, да търсим смисъла на живота и накрая, след като сме осъзнали че живота ни няма смисъл, да умрем. Но да умрем чак тогава, когато сме осъзнали, че живота ни няма смисъл. С други думи, осъзнаването на безсмислието на живота е един вид неговия смисъл.