Пътувам си аз в автобуса

Пътувам си аз в автобуса и трябва да подам билета на човека пред мен, за да го перфорира.

Но как е най-добре да се обърна към него, на Ти или на Вие? Следващата спирка е последната и е в нашия квартал. Човекът носи цветя, значи отива при жена. Букетът е много красив, значи жената също е много красива. В нашия квартал има само две много красиви жени: жена ми и любовницата ми. При любовницата ми отивам аз, следователно той отива при жена ми. А тя има двама любовници Тодор и Веселин. Веселин обаче е в командировка. И аз казвам на човека:
– Тоше, би ли ми продупчил билета?
А той:
– Ти пък откъде ми знаеш името?

Вашият коментар