Психиатър показал картината „Тримата богатири“ на един пациент

Психиатър показал картината „Тримата богатири“ на един пациент и го попитал какво вижда на нея.
– Виждам трима обратни!
– Защо?
– Как защо? Това са трима мъже и нито една жена. Не са ли обратни?
Докторът извадил друга картина, на която имало ято лебеди. Пак го питал какво вижда.
– Виждам ято летящи обратни!
– Защо?
– Как защо? Не виждате ли, че летят един зад друг и си гледат в задниците?
Докторът бил вече малко изумен, но пак го попитал:
– А как гледате на мен?
– Мисля, че вие също сте обратен.
– Но защо?
– Как защо, цял седите тука и събирате разни картинки с обратни…