Психиатър си стоял в кабинета и скучаел

Психиатър си стоял в кабинета и скучаел, защото нямало пациенти.
Изведнъж, вратата се отворила много бавно през нея влязъл човек на четири крака, държейки нещо в ръцете, в устата и влачейки още нещо след себе си.
Психиатърът казал с умалителен глас:
– А, кой е дошъл при нас. Ти си кученце, което се е изгубило! Заповядай, сега ще се погрижим за тебе…
Човекът поклатил неодобрително с глава.
– А, ти сигурно си костенурка, която не може да намери родителите си! Ела тук миличко…
Човекът пак поклатил неодобрително с глава.
– Е какво си ти тогава? – попитал троснато психиатъра.
– Гледай си работата бе докторе, аз съм техник от интернет доставчика и прекарвам кабели…