Двама приятели пътували надалеко

Двама приятели пътували надалеко, но по пътя ги застигнала страшна буря. Те останали да пренощуват в дома на една богата вдовица. Девет месеца по-късно единия от тях получил писмо от адвоката на вдовицата и веднага се обадил на другия:
– Помниш ли, когато пренощувахме в дома на онази вдовица?
– Помня…
– А помниш ли, че ти няколко пъти ходи в нейната стая и след това се хвали какво сте правили цяла вечер?
– Ами…. помня!
– Ти да не си се представил с моето име тогава?
– Ами… да. Защо, да не е родила?
– Не, но сега съм страшно богат! Вдовицата починала и ми е завещала цялото си състояние…