Природен газ

Природен газ (земен газ) – горлив газ с биохимичен произход. Природния газ има променлив състав, като главно съдържа метан (сух газ), етан, пропан, бутан, пентан (тлъст газ), азот, въглероден двуокис, сероводорд и други. Топлотворната способност на природния газ варира от 18,8 до 54,5 МДж на кубичен метър (между 4500 и 13000 килокалории на кубичен метър). Обикновено природния газ е свързан с нефтени находища, но се среща (метанът) и самостоятелно. Добива се главно Русия, САЩ, Канада, Мексико, Алжир, Иран, Кувейт и други. В България находища на природен газ има в село Чирен, Врачански окръг. В химическата промишленост природния газ се използва като гориво и не само.