Приливи и отливи

Приливи и отливи са периодичното колебание на океанското равнище, земната повърхност и атмосферата, предизвикано от приливно-отливните сили на Луната и Слънцето. В световния океан има три основни типа приливи и отливи:

  • полуденонощни приливи и отливи – през лунното денонощие от 24 часа и 50 минути има две пълни и две малки води.
  • денонощни приливи и отливи – една пълна и една малка вода.
  • смесени приливи и отливи – неправилни полуденонощни и неправилни денонощни.

В открития океан разликата в приливите и отливите е до един метър, но в тесните заливи амплитудата достига до осемнадесет метра (например залива Фънди в Канада). Приливите и отливите усложняват корабоплаването в крайбрежните райони.

Приливите и отливите създават приливни течения. Това са периодично сменящи посоката и скоростта си течения които имат огромна енергия.

Приливите и отливите се създават от сили наречени приливно-отливни. Приливно-отливните сили се дължат на гравитационната сила, с която Луната и Слънцето привличат по-силно намиращите се най-близо до тях части от земната повърхност. Приливно-отливните сили на Луната са 2,17 пъти по големи от приливно-отливните сили на Слънцето поради по-малкото разстояние от Луната до Земята. Приливно-отливните сили са максимални при пълнолуние и новолуние, когато Луната и Слънцето са в Една права със Земята. Приливно-отливните сили предизвикват колебания до 0,0000002 части в теглото на тяло на земната повърхност и отклонение на отвеса до 0,02“.