Преди да замине в командировка

Преди да замине в командировка, ревнив съпруг казал на свой приятел:
– Искам постоянно да следиш жена ми! Ако забележиш нещо необичайно, веднага ми се обади!
След три седмици, приятелят му се обадил: „Идвай веднага!“
Пристигнал мъжът и попитал какво се е случило. Приятелят му обяснил:
– В началото, всяка вечер при нея идваше някакъв мъж. Той стоеше цяла нощ и си отиваше на сутринта.
– Тогава, защо ми се обади чак днес?
– Ами, защото необичайното беше вчера. Тоя не дойде!