Иванчо постоянно повтарял на учителката

Иванчо постоянно повтарял на учителката си по български език, че ,много иска да спи с нея. Жената не издържала и накрая решила да отиде и да се оплаче на родителите на Иванчо. Звъннала тя на вратата и бащата на Иванчо и отворил.
– Здравейте, дошла съм да поговорим за Иванчо.
– Влезте. – поканил я учтиво бащата
Влезли в хола, бащата на Иванчо направил кафе, седнали и зачакал жената да започне да говори. След кратко смущение, тя проговорила.
– Вижте, вашият син постоянно ми казва, че иска да спи с мене.
Бащата на Иванчо веднага станал, отишъл до прозореца и се провикнал:
– Иванчо!
– Кажи, тате!
– Ти, наистина ли си казал на госпожата ти по български, че искаш да спиш с нея?
– Да, тате!
– Ами, хайде идвай! Жената на крака ти е дошла, не я карай да те чака дълго!