Попчета

Попчета (Gobiidae) – семейство риби от разред костурови. Попчетата обикновено достигат размери от порядъка на тридесет и пет сантиметра. Коремните перки на попчетата са изместени напред и образуват смукало за прикрепване. Има около 850 вида попчета които живеят при топъл и умерен климат. Попчетата са морски, дънни и крайбрежни риби, като в България се срещат 19 вида в Черно море. Попчетата се хранят с ракообразни, червеи, мекотели и дребна риба. В главата на попчетата има една кост с формата на кръст, от която произлиза и наименованието им.