Поликлиника

Поликлиниката е лечебно-профилактично заведение от мрежата на здравеопазването в България за амбулаторна и домашна медицинска помощ. Обикновено клиниката влиза в състава на обединената градска болница. Всяка една поликлиника обслужва район, разделен на участъци, поверени на постоянни участъкови лекари. Поликлиниките разполагат (или поне се предполага че би трябвало да разполагат) с всички помощни средства за диагностика и лечение, линейки за бърза помощ и други. Поликлиниките извършват и санитаро-противоепидемична работа в района си. Курортната поликлиника е отделен вид самостоятелно лечебно заведение в курортите и в населените места с курортни фактори.