Полицай отива на работа със зачервени бузи

Полицай отива на работа със зачервени бузи:
– Какво се е случило колега?
– Ами, гледам една хубава жена и реших да я заговоря. Попитах я:
– Извинете омъжена ли сте?
– Не господине, не съм.
– А деца имате ли?
И тя пляс… един шамар.
– Добре де, а другата буза защо ти е зачервена?
– Ами, отивам при една друга и я питам:
– Извинете колко деца имате?
– Три господине!
– А омъжена ли сте?