Полицай отишъл на лекар

Полицай отишъл на лекар и той му написал рецепта, като му обяснил:
– Нали знаете, че свещичките не са за орално приложение, ами се поставят в ануса!
Полицаят кимнал мълчаливо за да не го помисли за прост и още с прибирането вкъщи извикал от вратата:
– Жена, имаме ли анус вкъщи?
– Май имаше някъде, обаче нали подреждах тези дни… Кой знае къде съм го завряла. Виж при Петрови, те всичко имат.
Отишъл нашият на Петрови и им поискал един анус. Почесал се Петров по врата и казал:
– Къде ти у нас такова нещо, излъгал те е някой. Виж на горните етажи, все някой комшия ще има.
Тръгнал завалията по етажите, но кой го бил занесъл на вилата, на кой му го откраднали от мазето, кой го бил оставил в службата. Навсякъде греда. Накрая един от комшиите му казал:
– Отиди при оня, пенсионирания полковник от последния етаж. Той все ще изрови отнякъде.
Звъннал полицая и пенсионирания полковник му отворил:
– Началник, ти баща, ти майка, да ти се намира един анус, че работата е много на зор?
Полковникът го изгледал язвително и казал:
– Имам, ама не давам! Защото всички така се научихте – вземате и после не връщате!