Полицай от отдела за борба с наркотиците отишъл в една ферма

Полицай от отдела за борба с наркотиците отишъл в една ферма.

Той поискал да провери мястото за забранени растения.
Фермерът казал:
– Заповядайте, господин полицай, само не ходете в ей онова поле…
Полицаят избухнал:
– Господине, аз съм от органите на властта!
Той гордо извадил значката от джоба си:
– Виждате ли тази значка? Тази значка ми дава правото да ходя където си поискам, за да си свърша работата! Абсолютно навсякъде! Разбрахте ли ме!
– Както кажете, господин полицай! – съгласил се фермерът.
– Ходете където пожелаете, няма да ви спирам…
Пет минути по късно фермерът видял, че полицаят бягал с всичка сила, а след него тича разярен бика. Бикът вече почти го бил настигнал. Тогава фермерът си захвърлил инструментите и тичайки след тях, започнал да крещи:
– Значката! Покажи му скапаната си значка!

Вашият коментар