Погребално шествие се движело

Погребално шествие се движело по горски склон към близките гробища. Изведнъж ковчегът се наклонил и трупът се затъркалял надолу по склона. Ловец, който чакал в засада, чул, че нещо шумоли в храстите, вдигнал пушката си и гръмнал два пъти. Отишъл да види какво е застрелял, изплашил се и замъкнал трупа до близкия язовир. Там го метнал във водата. Наблизо двама бракониери „ловели“ риба с динамит. След поредния взрив, нещо тупнало на брега. Двамата побелели от страх, след като видели трупа. Изчакали да се мръкне и захвърлили мъртвеца на пътя. След няколко минути, джип движещ се с висока скорост го ударил и спрял. Шофьорът се оказал свестен. Качил трупа и веднага го откарал в най-близката болница. Там веднага го вкарали в операционната. След 24 часова операция, докторът излязъл изтощен до крайност казал на чакащия шофьор:
– Ще живее, обаче ще куца до края на живота си…