Подарили часовник на един борец

Подарили часовник на един борец:
– Честито Ряпа, да го носиш със здраве!
– Ама какво е това, не му разбирам?
– Това е часовник. Показва времето. Като стрелките са горе, значи е 12:00 часа по обяд. Като стрелките са долу, значи е 6:30 часа вечерта.
Вървял си бореца доволен и по едно време го спряло малко детенце:
– Чичко, колко ти е часът?
Погледнал бореца часовника, обаче стрелките сочели на никъде. Тогава бореца мъдро отсякъл:
– Ами, рано е да са каже все още!