Подавах си документите за пенсия

Ходих в Пенсионното, за да си подам документите за пенсия. Жената на гишето ми поиска личната карта, за да провери възрастта ми. Рових във всички джобове, обаче не я намерих. Явно си я бях забравил вкъщи. Казах на жената, че много съжалявам, но съм си забравил личната карта и ще се наложи да дойда по-късно. Жената обаче ми каза:
– Разкопчайте си ризата!
Разкопчах я и се видяха побелелите косми стърчащи от гърдите ми. Жената каза:
– Побелялата коса на вашите гърди е достатъчно доказателство за мен. Ще приема документите ви за пенсия.
Когато си отидох вкъщи, аз разказах на жена си какво ми се е случило в Пенсионното и тя ми каза:
– Трябваше да си събуеш и панталоните. Със сигурност щяха да ти дадат и надбавка за инвалидност…