Пиян студент по време на изпит

Пиян студент влиза по време на изпит и пита професора клатушкайки се:
– Господин професоре, ще може ли да изпитате един много пиян студент?
– Моля Ви се колега, напуснете веднага аудиторията! Каква е тази наглост?
– Много ви се моля, господин професоре, жизнено важно е!
– Но колега, вие сте резил за нашето учебно заведение! Напуснете веднага!
– Ама много ви умолявам, жизнено важно е!
– Е, добре тогава.
– Колеги, внесете го…