Пиратски кораб пътувал през океана

Пиратски кораб пътувал през океана и изведнъж, насреща му изскочил френски галеон. Юнгата попитал капитана:
– Капитане, какво ще правим сега?
– Дай ми червената риза! Ще се бием с тях.
Нападнали галеона и го превзели. На следващият ден, насреща им изскочила английска фрегата. Юнгата пак попитал капитана:
– Капитане, какво ще правим сега?
– Дай ми червената риза! Пак ще се бием.
Били се и отново победили. Юнгата попитал капитана от любопитство :
– Капитане, каква е тази червена риза? Защо винаги като я облечете и побеждаваме?
– Нося я, за да повдигам духа на екипажа. Ако някой ме рани, да не си личи. Така вие няма да се плашите и ще продължавате да се биете.
Минало се известно време и насреща им изскочила огромна Испанската Армада. Юнгата отишъл при капитана, целия прежълтял от страх и го попитал:
– Капитане, да ви донеса ли червената ви риза?
– Донеси я, ама ми дай и кафявите гащи…