Сър Джон си пиел следобедния чай

Сър Джон си пиел следобедния чай, когато през стената на имението му влетял автомобил. От него слязъл добре облечен млад господин, който притеснено започнал да се извинява.
– За къде пътувахте господине? – попитал сър Джон със своето типично за англичаните спокойствие.
– За Лондон. – отговорил смутено младия господин.
– Продължете по коридора, третата врата в ляво и само напред…