Петка седнал да обяснява на Чапаев

Петка седнал да обяснява на Чапаев какво са психологията, логиката и философията.
– Значи, има двама човека. Единият е мръсен, а другият чист. Има само една баня. Кой ще влезе пръв да се изкъпе?
– Мръсният! – отговорил Чапаев.
– Не! Пръв ще влезе чистият, защото той е свикнал да си е чист. Това е Психология. Разбра ли ме?
– Разбрах. Давай другите.
– Има двама човека. Единият е мръсен, а другият е чист. Има само една баня. Кой пръв ще влезе да се изкъпе?
– Е, нали каза, че чистия ще влезе пръв?
– Не! Пръв ще влезе мръсният, защото той е мръсен и трябва да се изкъпе. Това е то логика. Разбра ли ме?
– Май, че те разбрах. Давай за третото.
– Има двама човека. Единият е мръсен, а другият е чист. Има само една баня. Кой от тях, ще влезе пръв да се изкъпе?
Чапаев вече бил напълно шашнат и изкрещял:
– Е*а ли му майката?
– Значи, това вече си го разбрал. „Е*а ли му майката?“ – философията е точно това…