Петка и Чапаев закъсали в гората

Петка и Чапаев много здраво закъсали в гората. Нямали нищо за ядене. Нямали и никакво оръжие. Един ден, Петка се прибрал в колибата, носейки две убити патици.
– А стига бе! Как ги уби? – учудил се Чапаев.
– Много лесно! Намерих два бумеранга на земята до леглото ти и с тях ги убих.
– Виж какво Петка, ако пак ми пипнеш чорапите, ще ти счупя одеялото в главата!