Петка, Чапаев и Анка картечарката отишли на разузнаване

Петка, Чапаев и Анка картечарката отишли на разузнаване, по посока на фронтовата линия. Най-отпред пълзяла Анка, малко зад нея пълзял Чапаев, а най-накрая пълзял Петка. Чапаев попитал:
– Анке, майка ти да не е била балерина?
– Не, защо?
– Ами, такива дълги и красиви крака имаш…
Пълзели те още малко и Петка попитал:
– Абе, Чапаев, твоят баща да не е бил тракторист?
– Не, защо?
– Ами, такава права и дълбока бразда правиш…