Пчеларство

Освен че е много интересно хоби, пчеларството е и много сериозен отрасъл на селското стопанство. При практикуването на пчеларство, се отглеждат и размножават пчелите с цел получаване на мед, восък, пчелен прашец, пчелно млечице и други пчелни продукти. Също така от пчеларството има много ценен вторичен ефект, а именно опрашването на селскостопанските земеделски култури. Пчеларството е занимание което се практикува още от дълбока древност. Съвременното пчеларство възниква през деветнадесети век. Развива се в страните с умерен и субтропичен климат. Най-много пчелни семейства има в Русия, САЩ, Франция, Китай, Етиопия, Испания, Турция и Полша. България до скоро беше на една от челните позиции по брой на пчелни семейства на глава от населението. За един сезон от едно пчелно семейство се добива средно 10-15 килограма мед (известни са случаи в които добива е минавал 60 килограма), около 300 грама восък, половин килограм пчелно млечице и 2-3 грама пчелна отрова.