Оцетна киселина

Оцетна киселина (CH3COOH) e едноосновна карбонова киселина (нарича се още етанова киселина). Представлява безцветна течност с остра миризма. Чистата оцетна киселина кристализира при температура 16,5 градуса по Целзий (това е така наречената ледена оцетна киселина). В природата оцетната киселина се съдържа в оцета, в растенията, в потта и урината на хората и животните. Съдържа се и в някои соли – ацетати. Оцетна киселина се използва в производството на ацетилцелулоза, пластмаси, органични разтворители, лекарства, багрители за тъкани, във фотографията и на още много други места. Оцетната киселина е силно корозивна и нейните изпарения силно раздразват човешките очи и нос.