Два заека откраднали бутилки с водка

Два заека откраднали от лагера на ловците няколко бутилки с водка. Пиенето било осигурено, но нямали мезе. Затова решили да отидат при гаргата. Намерили я, кацнала на един клон със сирене в човката.
– Здрасти гарго!
Гаргата обаче мълчала.
– Искаш ли малко водка?
– ДААА!
Сиренето паднало и зайците го взели и избягали.
На следващия ден, зайците отново отишли с бутилка при гаргата.
– Здрасти гарго! Искаш ли една водка?…
Гаргата мълчала. Единият заек и налял малко водка в една чаша:
– Толкова стига ли?
– ДААА!
Сиренето отново паднало и зайците го взели и избягали.
На третия ден, зайците отново отишли с бутилката при гаргата.
– Здрасти гарго! Искаш ли една водка?
Гаргата мълчала.
– Толкова стига ли?
Гаргата отново мълчала
– Гарго, ти да не си мислиш, че искаме да те преметнем нещо?
– ДААА!