Отишъл на работа в друг град

Манго отишъл на работа в друг град, обаче се върнал един ден по-рано и заварил любимата си Зюмбюла, чисто гола на новия им дюшек. Манго опулил очи насреща ѝ и я попитал:
– Ай, Зюмбюлче, защо си така гола?
– За тебе чакам, бе, Асане! Видех та, че идеш…
Манго попитал още по-учуден:
– Е, добре де, ама защо ти е мокра катеричката?
– Амчи, плачи, бе, Асане! За теби плачи, това са сълзи…
– Е, добре де, ама защо и козината ѝ е навътре?
– Еее, Асане, много си щур! Не са ли сещаш? Защото плаче, плаче, па вземе и подсмръкне…