Отишли на лов за лъвове

Киркор и Гарабед отишли на лов за лъвове. На сутринта Гарабед отишъл да се измие на реката. Както се миел и видял един лъв! Хукнал той към палатката, а лъвът го подгонил. Тъкмо я стигнал и се спънал във въженцата опъващи палатката. Паднал на земята, а лъвът от инерцията го прескочил и влетял вътре в палатката. Гарабед дръпнал ципа на палатката догоре и извикал:
– Киркор, ти се оправяй с този, а аз отивам за друг!