Отишъл да си купува коза

Някакъв тип отишъл да си купува коза. Видял една мършава такава, на коза не приличала даже и решил, че е по-евтина и попитал за цената. Продавачът отговорил, че козата струва 300 лева.
– Ти луд ли си, бе!? Каква е тази коза за толкова много пари? Виж я каква е изтормозена само.
– Да ама я пробвай да я удариш между рогата.
Ударил той козата между рогата, а тя казала:
– Меее.
– Какво толкова, вика „Мее“. Коза като коза.
– Я пак я удари!
Ударил я той между рогата и тя пак казала:
– Меее.
– А бе, я не ме будалкай.
– Не бе, удари я по-силно. Яко я удари.
Ударил той с всичка сила козата, а тя:
– Меее-сечина, ме-сечина, йойой, йойой…