Отиди в къщи и оправи жена ми

Служител се явява при шефа си:

Служител: Шефе, извикахте ме.
Шеф: Да, отиди в къщи и оправи жена ми.
Служител: (След един час) Готово шефе!
Шеф: Хайде отиди отново.
Служител: (След още час) Отново съм готов шефе!
Шеф: Я пак отиди да оправиш жена ми.
Служител: Не мога шефе, не ми останаха никакви сили.
Шеф: Много добре, сега вземи ключовете за колата ми и отиди да закараш дъщеря ми в къщи…

Вашият коментар