Оранжерия

Оранжерия е остъклено помещение, в което при подходящ микроклимат се отглеждат растения – най-често зеленчуци, цветя, разсад, по-рядко овощни насаждения, лози, гъби и други. Има няколко основни вида оранжерия:

  • единична (еднокорабна) оранжерия
  • блокова (многокорабна) оранжерия
  • едноскатна оранжерия
  • двускатна оранжерия със специална носеща покривна конструкция и с носещи шпроси – ребра
  • специализирана оранжерия (за цветя, домати, разсад и други)
  • оранжерии за многостранно и разнообразно използване

Отоплението на оранжериите бива слънчево, биологично, техническо (канално – с топли газове, водно, парно) или смесено, електрическо. Някои оранжерии имат автоматично регулиране на температурата. Поради климатичните особености на региона, в България отопляемите оранжерии са доста често използвани.