Оптоелектроника

Оптоелектроника е раздел на на науката и техниката, използващ съвместно достиженията на оптиката и електрониката за създаване на системи за обработка и запазване на информация. С оптоелектронните устройства се осъществява преобразуване на дадена информация в светлинни сигнали, нейното въвеждане, обработване и анализ, запомняне и извеждане. Основни съставни елементи на оптоелектрониката са: управляеми светлинни източници (светодиоди, лазери и други), светловоди и фотоприемници.