Офталмология и офталмоскопия

Офталмология

Офталмологията е наука за болестите на окото и недостатъците на зрението и тяхното лечение. Офталмологията се развива главно от средата на деветнадесети век, след въвеждане на очното огледало (Х. Хелмхолц – 1851 година), основа на офталмоскопията. В съвременната офталмология се извършват предимно апаратни изследвания по разнообразни методи.В офталмологията е застъпена широко хирургията – присаждане на роговица, лечение на глаукома (заболяване на зрителния нерв) и други.

Офталмоскопия

Офталмоскопията е метод за пряко наблюдение или през леща на очното дъно с помощта на очното огледало (офталмоскоп). При пряко наблюдение, очното дъно се вижда увеличено шестнадесет пъти.