Нов български университет

Нов български университет е българско частно висше учебно заведение, намиращо се на територията на град София. Всяка година в нов български университет се обучават средно около дванадесет хиляди души. Идеята за създаването на нов български университет е родена от професор Богдан Богданов а годината на създаване е 1991. До 1995 година професор Богдан Богданов е ректор на нов български университет, а към настоящия момент е председател на Настоятелството. Кредитната система е въведена за първи път в българското образование именно от нов български университет. Интересен факт е, че нов български университет има свой собствен университетски театър наречен „Театър на голия охлюв“. В нов български университет можете да следвате по  тридесет и седем бакалавърски, шестдесет и девет магистърски и двадесет и шест докторски специалности.