Неофит Рилски

Светското име на Неофит Рилски е Никола Попетров Бенин. Той е роден през 1793 година и живее до 1881 година. Неофит Рилски е български книжовник, просветен деец, пръв новобългарски учител. През 1834 година, Неофит Рилски се запознава в Букурещ с Бел-Ланкастерският метод и го прилага в първото българско взаимно училище в Габрово. Неофит Рилски учителствува още в КОпривщица и в Рилския манастир, където от 1852 година се посвещава на книжовна дейност. Творчеството на Неофит Рилски включва: „Взаимоучителни таблици“ (1835 година), „Болгарска граматика“ (1835 година), „Словар на българсия език, изтълкуван на църковнославянски и гръцки езици“ (1875 година – недовършен) и други.