Неинфекциозни болести по растенията

Неинфекциозните болести по растенията се причиняват от неблагоприятни абиотични фактори (влага, температура, светлина, хранителни елементи и други). Ниските температури предизвикват измръзване на зимни житни посеви, овощни дървета и други, а високите – пригаряне, припламване, обгаряне на шийката (лъжливо сечене). Излишъкът или недостигът на влага в почвата и въздуха предизвикват върхово гниене при доматите и пипера, остъкляване на картофите и други. Неинфекциозните болести по растенията се явяват и при недостиг или излишък на някои хранителни елементи (азот, фосфор, калий, калций) и микроелементи (бор, манган, желязо, мед, цинк и други). Често проявите на неинфекциозни болести по растенията приличат на проявите, причинявани от някои паразити. Борбата с неинфекциозните болести по растенията се състои главно в отстраняване на причините за възникването им.