Началник решил да провери

Началник решил да провери, колко са умни неговите подчинени. Отишъл при секретарката и я попитал:
– Колко прави две по две?
– Подробен рапорт ли искате или бърз?
– Бърз!
– Прави четири!
Отишъл при компютърния специалист и го попитал:
– Колко прави две по две?
Оня пуснал Excel и след две минути отговорил:
– Ами, получава се 4.00 E+0, но ще трябва да попитам програмиста. Той ще помогне!
Отишъл при счетоводителя:
– Колко прави две по две?
– Веднага ще проверим. Според мен, някъде между 3.287 и 5.351. По-точен отговор, мога да ви дам след няколко седмици!
Отишъл при мениджъра по продажбите и го попитал:
– Колко прави две по две?
– Колко трябва да прави?
– Ами и аз това те питам!
– Няма ли да кажете вашата цена? Добре, да речем, че е шест! Всъщност, не, почакайте! Вие по-добре познавате пазара! Мога да ви го продам за 5.25, като на приятел!
Отишъл при юрист-консулта и го попитал:
– Колко прави две по две?
– Трябва ли да отговоря?
– Разбира се!
– Значи, като за начало ще кажа 4, но с добре разработена защитна стратегия, може да се получи и 3!