Група мъже завели приятеля си в спешното

Група мъже завели приятеля си в спешното. Оня и дума не можел да продума, а само скимтял жално. Дежурния лекар попитал:
– Какво му се е случило?
– Ами вижте, докторе, ние събрахме пари за една каса бира. Изпратихме го тоя, да я купи, а пък той по пътя взел, че видял да се продава някаква кристална ваза и я купил.
– Егати, как да не му я навреш тази ваза отзад! – спонтанно възкликнал доктора.
– Ами ние точно за това и сме тука…