Мъж лежал на смъртно легло

Мъж лежал на смъртно легло. Едва събрал сили да каже на жена си:
– Искам да ми изпълниш една последна молба!
– Само кажи.
– Искам, след като минат шест месеца от смъртта ми, да се омъжиш за Тодор…
– Странно, мислих си, че много го мразиш?
С последни сили, мъжът отговорил:
– И то как…