Мюлер се обадил на Щирлиц

Мюлер се обадил на Щирлиц по телефона:
– Щирлиц, в събота, в девет часа, бъдете на „Унтер дер линден“. Там ще се проведе съботник.
„Ясно“ – помислил си Щирлиц – „разкрили са ме и сега ми прави намеци. Опипва почвата и в събота ще ме арестуват. Най-добре да се разбера с Мюлер на четири очи.“.
На следващия ден, Щирлиц отишъл в кабинета на Мюлер и си признал направо:
– Хер Мюлер! Признавам си! Аз съм руски шпионин.
– Не на мене тия , Щирлиц! – отговорил му Мюлер. – Големи сте мързели… Като чуете за съботник и веднага всичките ставате руски шпиони!