Един монах отишъл при Далай Лама

Един монах отишъл при Далай Лама.
– Учителю, каква е разликата между жената и перлата?
Помислил малко Далай Лама и отвърнал:
-Монахо, ела след три дни. Трябва ми време да стигна до истината.
След три дни монахът отново отишъл при него.
– Кажи учителю, откри ли разликата?
– Да! – отвърнал Далай Лама. Разликата е, че перлите можеш да ги нижеш и отпред, и отзад, а жените – само отпред.
– Но, учителю – възразил монахът. – Аз познавам жени, които дават и отпред, и отзад?
– Грешиш монахо! Това не са жени, това са перли…