Момиченце седнало в скута на дядо си

Малко момиченце седнало в скута на дядо си и го попитала:
– Дядо, мене Господ ли ме е направил?
– Да, милото ми дете – отговорил старецът.
– А дядо, Господ и тебе ли те е направил?
– Да, милото ми дете…
Момиченцето нежно погалило сбръчканото лице на дядо си и казало с въздишка:
– В такъв случай, явно Господ се справя доста по-добре напоследък…